اوردا بیر یول وار اوزاقلاردا...او یول بیزیم یولوموزدور...دونمسکده وارماساقدا...او یول بیزیم یولوموزدور...اولو اوندر ائلچی بی
 
بلاقا گؤره
اوردا بير يول وار اوزاقلاردا، او يول بيزيم يولوموز
دونمسكده وارماساقدا، او يول بيزيم يولوموز
......
دوشونجه لرينيزي منيمله پايلاشماقدان غورور دويورام
bizimyol1324@gmail.com
بؤلوم لر
سورغو
  • سيزجه ميللي چاليشانلار هانگي آديلا اوزلرين ميلتيميزه تانيتماليديلار؟
سایغاج
rss feed
بيزيم يول
آزربايجان وطن كلمه سينه حسرتده قالان آنا وطندير..
آنا یارپاق       ایلگی      

آيا ايران همواره در استعمار انگليس است؟

تجزيه ي ايران توسط ملتهاي تحت ستم فارس چقدر از طرف حاكمييت جددي گرفته شده است؟

بعد از سقوط سلسله ي قاجاريه در تاريخ 9/8/1304و بقدرت رسيدن رضا خان وتاسيس حكومت موروثي پهلوي در تاريخ 22/9/1304، استعمار (انگليس) بطور علني روشي نويني براي حكومت كردن بر منطقه را توسط مزدور خود رضاخان به اجرا گذاشت،بطوري كه ايران را از حكومت طايفه اي و قبيله اي (بيشتر طوايف تورك) به يك حكومت منسجم و ديكتاتوري تبديل كرد كه وظيفه ي اصلي آن يك ملتي ساختنملتهاي ساكن در جغرافياي ايران بود، چون خطر تجزيه ي ايران از طرف ملتهاي ساكن در ايران احساس مي شد، قيامهايي چون قيام شيخ محمد خياباني و.. ميتواند گواه بر اين ادعائ باشد.

اهداف طولاني مدت استعمار را در ايران مي توان به دو دوره تقسيم كرد:

1_ دوره ي سلطنت پهلوي

2_دوره حكومت اسلامي

دوره ي اول ( حكومت پهلوي) دوره ي تك زباني و تك ملتي كردن ملل ايران:

در اين دوره هزينه هاي زيادي صرف شد براي يكپارچه كردن ملتهاي ساكن ايران(بيش از 13ملت) و آسميلاسيون كردن آنها بر زير لقائ ملت فارس ،چون حكومت بر يك ملت بسيار راحتراز حكومت كردن بر چند ملت بود و اين رسالت را در ايران بايدملتي بر عهده مي گرفت كه از قدرت نسبي و بيشتري نسبت بر ملل ديگر برخوردار مي بود و اين قدرت را در ايران دو ملت تورك و فارس دارا بودند اما بنابهدلايلي چون وجود كشورهاي تورك زبان در همسايگي ايران و احتمال قدرت گرفتن توركها در منطقه و كينه ي شكست خوردن اوروپا از امپراتوري تورك عثماني ودارا بودن قدرت نظامي و طايفه اي ملت تورك...آنهارا وادار مي كرد كه ملت فارس را مجري برنامه هاي خود قرار دهند چون هم حسرت حكومت كردن بر جغرافيايايران را ساليان دراز در دل داشتند و دل خوشي نيز از توركها نداشتند،با بالا بردن وحشتناك حس ناسيوناليستي و حس برتري نژادي اين ملت و وا نمودكردن اين مطلب كه گويا صاحبان اصلي اين سرزمين ملت فارس بوده و مسايلي ديگر موجب شد تا كشوري بنام ايران با زبان رسمي فارسي و با سيستم حكومتي راسيستي و ديكتاتوري در منطقه تشكيل يابد. كه زمينه هاي ساختن تاريخ جعلي و رويايي ، دادن دستمزدهاي بالا براي نويسنده هاي پول پرست براي نوشتن كتابهاي تاريخي و فرهنگي دروغي شد و تبليغات سنگيني براي آسميله كردن ديگرملتها راه اندازي شد بطوريكه در مدت زمان 53ساله ي اين دوره(دوره ي پهلوي) مي توان به جرات گفت كه حدود 90-85 درصد ملتهاي ساكن ايران خودرا از نژاددوروغي آريايي مي دانستند وگذشته ي خودرا شاخه هايي از ملت فارس مي دانستند كه گويا بر اثر حمله ي دشمنان و اشغال كشور به تغيير زبان يا پيدايش لهجه دچار شده اند (مثلا توهماتي مانند اين كه تورك شدن آذربايجان زمان اشغال ايران از طرف مغولاها صورت گرفته) و كشور تك زبانه و تك ملتيي ايران را از لحاظ استبدادي و قدرت به ژاندارم منطقه اي خاور ميانه تبديل كرد.

دروه ي دوم(حكومت اسلامي) دوره ي تثبيت تك ملتي و اختلاف اندازي در دنياي اسلام:

بعد از آتش گرفتن مسجدالاقصي از طرف اسرائيل كه باعث پيدايش اتحاديه وكنفرانس كشورهاي اسلامي در سال30/5/1348شد،وبا تشكيل چنين كنفرانس يا اتحاديه اي خطر تشكيل يك قدرت اسلامي در منطقه بر استعمار نمايان گشت و شكست مسيحيان درجنگهاي صليبي در گذشته باعث گرديد كه استعمار با تامل بيشتر به تحركات اسلامگرايانه ي منطقه بيانديشد، همچنين بدليل مسلمان بودن كشور ايران ووجود اعتراضات اسلامي و غير اسلامي در ايران و احتمال تغييرات حكومتي در ايران استعماررا بدان داشت تا به تغيير حكومت در ايران دست بزند، و حكومتاسلامي شيعي را در ايران راه اندازي كند تا با هزينه كردن پول نفت در كشورهاي اسلامي عمداتا سنني و ايجاد پايگاههاي به ظاهر مذهبي و مسجدهايشيعي بتواند حامياني را جذب كرده و در زمان هاي مساعد به اختلافات در آن كشورها بين شيعيان و سنني ها دست بزنند و با اين كار مانع اتحاد در بين كشورهاي اسلامي شوند .

آنتوني پارسونز، آخرين سفير انگلستان در ايران قبل از انقلاب در يك مصاحبه تلويزيوني اينچنين اعلام كرد كه" شاه را ما بر سلطنت آورديم و ما نيز برداشتيم"با كمي تفكر مي توان فهميد كه وقتي شخصي را از حكومت برمي داريم حتما شخصي ديگر را نيز براي نشستن بر تخت وي در نظر گرفته ايم ،

و اين چنين شد كه در ايران حكومتي به وجود آمد كه در ابتداي حركت شعار صدور انقلاب را در دستور كار خود قرار داد و با چهره ي بظاهر ضد استكباري توانست در بين مسلمانان ساده لوح براي خود جايي پيدا كند ..

كاملا واضح و آشكار است كه جمهوري اسلامي نه تنها هيچگونه تلاشي بعنوان مدعي رهبري جهان اسلام براي متحد ساختن مسلمانان انجام نداده بلكه در اكثر آنها به پي ريزي اختلافات در درون و برون كشورهاي اسلامي پرداخته است كشورهاييمانند بحرين ،لبنان، عراق، پاكستان، ـتوركيه، حتي عربستان و...با هزينه هاي گزاف در توسعه و گسترش مذهب شيعه در آن كشورها از طرف حكومت اسلاميپرداخته مي شود.

اما اين گفته ها تلاشي بود براي شناساندن ماهييت جمهوري اسلامي و مقدمه اي براي بيان يك سوال و سعي در جواب دادن به آن ،

**چرا چهره ي جمهوري اسلامي به يك باره از اسلاميت به سمت پان فارسيسم و ناسيوناليستي فارسي تغيير يافت؟

رژيمي كه با شاه و شاهزاده بظاهر دشمن بود كوروش و پادشاهان خيالي ملت فارس وهخامنش را كفار مي شمرد به يك باره شعار تيم ملي را شاهزادگان پارسي قرار مي دهند و منشور دروغين كوروش را با هزينه هاي زياد براي نمايش دادن به ملت به تهران مي آورند و بسياري ديگر از فعالييت هاي زير بنايي و زير زمينيپان فارسيسمي ديگر با نقاب جمهوري اسلامي به اجرا در مي آورند را مي توان چنين توجيه كرد و جواب داد كه ، حكومت اسلامي خطر تجزيه شدن را جددي گرفته وبراي مقابله كردن با آن دست به كار شده است،

با بالا گرفتن حس هويتي خواهي ملتها و احتمال تجزيه ي ايران ، برخي از عوامل جمهوري اسلامي شروع به تبليغات پان ايرانيستي و پان فارسيستي در ايران كرده اند و سعي دارند كه دنباله رويي افكار و روشهاي يكپارچه گر رضا خان وسيستم تك ملتي كردن ايران را دوباره از سر بگيرند و با استفاده از القاب هخامنشي و احساسات بظاهر ملي مردم را به بالا رسانده و مردم مريض آسميه شده ي فارسي و مردم فارس را به مقابله با ملتهاي تحت ستم و ملتهاي هويت طلبقرار دهند تا بتوانند از خود ملت بر عليه ملت استفاده كنند وبتوانند بر مبارزان و مخالفان سيستم نژادپرستي ايران چيره شوند و يكپارچگي ايران را محافظت كند و در صورت شكست از ملتهاي تحت ستم لااقل بتوانند از اين جنگ وشورش داخلي تا حد ممكن به نفع ملت فارس استفاده كرده و زمينها و امكانات بيشتري را نسيب ملت فارس و فارسستان سازند ( بيداري ملي ملت فارس را عليهملتهاي ديگر بالا ببرند).

Bizim-yol ( 90.6.2 )


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : سياسي
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir
 
یاشاسین آنا دیلیم....یاشاسین آنا وطنیم آزربایجان