اوردا بیر یول وار اوزاقلاردا...او یول بیزیم یولوموزدور...دونمسکده وارماساقدا...او یول بیزیم یولوموزدور...اولو اوندر ائلچی بی
 
بلاقا گؤره
اوردا بير يول وار اوزاقلاردا، او يول بيزيم يولوموز
دونمسكده وارماساقدا، او يول بيزيم يولوموز
......
دوشونجه لرينيزي منيمله پايلاشماقدان غورور دويورام
bizimyol1324@gmail.com
بؤلوم لر
سورغو
  • سيزجه ميللي چاليشانلار هانگي آديلا اوزلرين ميلتيميزه تانيتماليديلار؟
سایغاج
rss feed
بيزيم يول
آزربايجان وطن كلمه سينه حسرتده قالان آنا وطندير..
آنا یارپاق       ایلگی      
در اين مبحث ما به فوايد و ضررهاي يك جنبش مركز گرا به نام جنبش سبز را بحث گذاشته و نقطه نظرات خودرا بيان

مي كنيم و يادآور مي شويم كه اين تحليل مي تواند تحليل بجايي باشد و هم مي تواند نباشد.

نمونه اي از ترفند هاي به كار رفته در گذشته:

1-نگرش به شعارهاي حكومت قبل از انقلاب وبيان كردن اين كه استفاده از انرژي و بيشتر كالاها بايد در ايران مجاني باشد( آب و گازو نفت وبرق و...)

2-طولاني كردن مدت جنگ ايران و عراق از حدود دو سال به هشت سال( گرفتن زمان از مردم براي تمركز بيشتر بر كشور و شايد از سر راه برداشتن تعدادي از رقباي خودي)

3-شعارهاي سازندگي بعد از به اتمام رسيدن جنگ هشت ساله( به بهانه ي بازسازي خرابي هاي جنگ)

4- به وجود آوردن اوپوزوسيون خودي و نشان دادن به دنيا كه در ايران دموكراسي وجود دارد( دوران اصلاحات كه هشت سال فقط شعار بود و باز زمان گرفتن حاكميت از مردم)

5-شعارهاي اقتصادي در دوران احمدي نژاد كه نتوانست زياد مردم را به فريبت( و زمينه را فراهم كرد تا حاكميت فكري اساسي و طرحي ماندگار را پي ريزي كند)

و بسياري از ترفند هاي كوچك و بزرگ ديگر ..

شرح مختصر از پيدايش جنبش سبز:

سالي اين جنبش به وجود مي آيد كه از طرف رهبر حكومت به سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي ناميده مي شود (يعني نگراني حاكميت از نبود اتحاد و يك پارچگي در بين ملل ايران) و نگرش به متفاوت بودن تبليغات تلويزيوني و مناظره ها و تبليغ يك رنگي كه رنگ اصلي اسلام است و استفاده از شخصي به عنوان رهبر جنبش كه در بين مردم محبوبيتي ( هر چند كم) داردواصالت ترك داشتن وي( حدود نيمي از مردم ايران را ملت تاثير گزار ترك تشكيل مي دهد)و بنا به توضيح مختصر در رابطه با ترفندهاي مذكورو داشتن پيش ذهن از با هوش بودن و زيرك بودن حاكميت مارا وادار مي كند كه نگاهي كاملا عميق به ماجرا داشته باشيم.

نكته: همان طوركه همه مي دانيم زماني يك طرح به پيروزي و موفقيت نائل مي شود كه فوايد بر ضررهاي آن سنگيني محسوسي داشته باشد

در اينجا به برسي و ذكر فوايد اين طرح براي حاكميت را بيان مي كنيم باشد كه اين فوايد نظر شخصي نويسنده بوده و امكان زياد و احتمالا كم بودن اين فوايد است:

فوايد وجود حركت سبز بر حاكميت:

1-نشان دادن به دنيا كه در ايران چيزي به عنوان دموكراسي وجود دارد( با توجه به مناظرات تلويزيوني و افزايش آراي مردم)

2-اشتراك بيش از حد مردم در پاي صندوق هاو مشروعيت دادن به حاكميت

3-از اهمييت خارج ساختن مسئله ي اتمي از افكار عمومي داخلي و خصوصا خارجي

4-تزريق و يا تحميل يك ليدر (رهبر) بر كل اپوزيسيونهاي پتانسيلي داخلي و نيمه جنبشي خارجي ( لازم به توضيح اينكه در اكثر اپوزيسيونها در داخل و خارج اشخاصي به عنوان ليدر در بين مردم و مخالفان وجود ندارد يعني بيشترآنها يا مستقلا ويا شورايي و وجود يك رهبر بر آنها ضروري است و چه بهتر كه اين رهبر كسي باشئد كه از پوست و گوشت حكومت و رژيم هست)

5-يك پارچه كردن ملل ايران و مردمان آن در خارج از مرزها و البته در داخلمرزها (زير پرچم ايران باستان و مذهب و دين)

6-تحميل و پذيراندن يك رنگ به نام رنگ سبز كه رنگ اسلام است به كل مردم اعم از موافق اسلام و مخالف اسلام و مخالفان دين ( تبليغ دين و اسلام )

7-پيروز شدن احتمالي شاخه اي (يا چهره اي) از خود حكومت بر شاخه اي (يا چهره اي) ديگر از آن

( بدين صورت كه در يك جنگ يا دعواي داخلي كه احتمالا هم مدتدار خواهد بود و زمان خوبي به نفع حكومت و به ضرر مردم بدست خواهد آورد اگر هم پيروزي خواهد داشت طرف پيروز (هر طرف كه باشد) از خود حاكميت است يعني اگر حاكمان فعلي پيروز شوند كه روال حكومت ادامه خواهد يافت و اگر طرف مقابل دعوا(جنبش سبز) پيروز گردد حاكمان ظاهري فعلي به پشت پرده حكومت خواهند رفت و امور را هز پشت پرده ادشره خواهند كرد و رهبران جنبش به ظاهر حكومت منتقل خواهند شد ( يك جابجايي استراتژيك))

8-راه نجات براي حاكميت و بخصوص كل حاكمان رژيم(در صورت احتمالي خيزش مردم عليه نظام و يا حمله ي احتمالي نيروهاي خارجي مثلا آمريكاو.. از دادگاهي شدن ويا اعدام)

9-شناختن قدرت اپوزيسيونها در داخل و خارج مرزها(زماني يك شخص ويا حكومتي مي تواند مقابال دشمنان خود به محكمي بايستد كه لزوما بايد از قدرت دشمنان خود آگاهي يابد. يك اصل مهم در جنگ يا عواي سياسي و اجتماعي)

10-آزاد سازي انرژي پتانسيلي مخالفان در درون و برون مرزها (آزاد سازي كنترولي)

11-شناختن مخالفان نفوذي دردرون (خوديها) و در برون ( غير خوديها) كه با مردم عادي استتار شده بودند ( تك مهرههايي كه شناخته نمي شدند اما بسيار خطرناك بودند.)

12-طول عمر طولاني براي رژيم (زمان دعواهاي داخلي كه حدود 10 سال+ در صورت پيروزي هر كدام (پيروزي سبزها كه طول عمر حكومت را تا 50سال و بيشتر تضمين مي كند و يا پيروزي حاكمان فعلي كه حدودا 20سال مي افزايد).

و فوايدي ديگر كه ممكن است وجود داشته باشد.

حالا ضررهاي جنبش سبز بر حكومت را مورد بررسي قرار ميدهيم .باز لازم به توضيح است كه اين ضررها ممكن است بيشتر از اينهايي باشد كه بيان خواهيم كرد و ممكن است كمتر باشد.

ضررهاي جنبش سبز بر حكومت:

1-احتمال خارج شدن كنترول حركت از دست رژيم(در صورت آگاهي مردم و به قولي خواندن دست رژيم توسط مردم و فعالين و به وجود آمدن هرج ومرج در كشور)

2-هزينه هاي مالي و بخصوص جاني داشتن طرح(هزينه هاي جاني مانند ترور متقابل اشخاص توسط مرم يا بسجي ها و يا كشتن اتفاقي مردم در تظاهرات ها و..كه اين چهره ي رزيم را در بيرون از اينكه است بدتر مي كند.)

3-احتمال افشاي قدرت خود نظام بر ملت(افشاي موارد امنيتي و اطلاعاتي)

4- احتمال عادي شدن تظاهراتها بر مردم و ريختن ترس مردم از اشترك در تظاهرات

و احتمالات ديگري كه ممكن است باشد و در اينجا نيامده باشد.

همان گونه كه مي بينيم ضررهاي اين طرح هم تماما احتمالي است يعني در صورتي كه با تمركز بيشتر پياده شود و كار كارشناسي انجام گردد ممكن است ضرري نداشته باشد و هم اگر باشد هم خيلي كمتر از فوايد اين طرح است.

بدين صورت است كه : با كمي تامل و عميق نگريستن وابستگي حركت سبز( رهبران و پايه گزاران اين حركت)به حاكميت كنوني بر مردم آشكار مي شود و مي توان اين حركت را يك طرح از حاكميت دانست.

89/12/15 Bizim-yol


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : سياسي
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir
 
یاشاسین آنا دیلیم....یاشاسین آنا وطنیم آزربایجان